Integritetspolicy

Hotel Linden hanterar gästernas personuppgifter enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Vi behandlar data du själv anger vid bokning eller tecknande av avtal, antingen vid direktkontakt med hotellet eller genom extern bokningskanal.

Hotell Linden använder dina personuppgifter för att fullfölja ingångna avtal,

Vi sparar personuppgifter efter utcheckning så länge vi finner laga grund för behandlingen t.ex 7 år för att uppfylla bokföringslagen eller att du som kund ber oss radera data om dig själv. Observera att data som krävs för att slutföra ingångna avtal är nödvändiga för att avtalet ska gälla.

Vi raderar kontaktuppgifter löpande.

Du har rätt att begära ut all information som lagrats om dig genom att kontakta oss på info@hotellinden.se.

Upptäcker du felaktigheter i data rörande dig själv kan du alltid begära att vi justerar eller kompletterar dessa.